GREATZT USB DC Step Down Module Isolated Power Supply Buck Converter Stabilizer 12V 24V 36V 48V 72V to 5V 1A

Sonderangebot für GREATZT USB DC Step Down Module Isolated Power Supply Buck Converter Stabilizer 12V 24V 36V 48V 72V to 5V 1A

Beschreibung für GREATZT USB DC Step Down Module Isolated Power Supply Buck Converter Stabilizer 12V 24V 36V 48V 72V to 5V 1A

GREATZT USB DC Step Down Module Isolated Power Supply Buck Converter Stabilizer 12V 24V 36V 48V 72V to 5V 1AJetzt kaufen und 8% sparen.

Kaufen Sie GREATZT USB DC Step Down Module Isolated Power Supply Buck Converter Stabilizer 12V 24V 36V 48V 72V to 5V 1A jetzt bei 2098-12-31 und Sie sparen 8%.

Bild für GREATZT USB DC Step Down Module Isolated Power Supply Buck Converter Stabilizer 12V 24V 36V 48V 72V to 5V 1A

GREATZT USB DC Step Down Module Isolated Power Supply Buck Converter Stabilizer 12V 24V 36V 48V 72V to 5V 1AZusätzliche Informationen GREATZT USB DC Step Down Module Isolated Power Supply Buck Converter Stabilizer 12V 24V 36V 48V 72V to 5V 1A


Durchschnittliche Bewertung (5 Sterne):
Losnummer: 1
Rabatt: 8%
Abgelaufener Rabatt: 2098-12-31


Zugehöriges Produkt für GREATZT USB DC Step Down Module Isolated Power Supply Buck Converter Stabilizer 12V 24V 36V 48V 72V to 5V 1A

AC-DC 5 V 700mA 3,5 W Präzision Buck Converter AC 220 v zu 5 v DC step down Transformator power versorgung modul

AC-DC 5 V 700mA 3,5 W Präzision Buck Converter AC 220 v zu 5 v DC step down Transformator power versorgung modul


Kaufen Sie jetzt AC-DC 5 V 700mA 3,5 W Präzision Buck Converter AC 220 v zu 5 v DC step down Transformator power versorgung modul und Sie sparen 5%